Steun Het Klooster Breda 2018-04-24T15:19:01+01:00

Een monumentaal klooster en tuin ontwikkelen naar een woon-werkgemeenschap is een grote financiële opgave.

We zoeken mensen die ons project een warm hart toedragen en bereid zijn ons financieel te steunen.

Steun Het Klooster Breda

Steun Het Klooster Breda
Rekening Nummer NL74 TRIO 0390 9535 20 t.n.v. stichting van Klooster tot Emmaus

Waarom?
Een monumentaal klooster en tuin ontwikkelen naar een woon-werkgemeenschap is een grote financiële opgave. We krijgen van een aantal partijen geld om dat te realiseren en de opbrengst van de bedrijvigheid wordt direct in de ontwikkelpot gestopt. Maar deze pot heeft nog veel ruimte. Daarom zoeken we mensen die ons project een warm hart toedragen en in de gelegenheid en bereid zijn ons financieel te steunen.

Waar besteden we uw bijdrage aan?

 • De kosten om het project te realiseren: architect, constructeur, deskundigen en leges
 • Investeringen in de bedrijvigheden
 • Investeringen in de verbouwing voor woonruimte voor de doelgroep en medewerkers
 • Voor het opknappen, onderhouden en ontwikkelen van de tuin

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Neem contact op via onderstaand formulier.

Of bel: 06 - 45 42 98 75

Het Klooster Breda in vijf statements:

 1. geeft mensen in kwetsbare situaties de mogelijkheid hun kracht te vinden en te gebruiken. Dat doen zij vooral zelf, Het Klooster Breda en de mensen die het organiseren steunen hen daarin moreel en praktisch. Want iedereen die het moeilijk heeft kan een steun in de rug gebruiken.
 2. organiseert activiteiten voor iedereen maar zorgt er voor dat de mensen met een kleine portemonnee altijd mee kunnen doen.
 3. wordt georganiseerd door mensen die er werken en daarvoor, zonder uitzondering, een minimum loon Het ideaal is een grotere drijfveer dan het geld.
 4. wil duurzaam zijn en zoekt steeds de balans op tussen duurzaamheid, kosten en werkbaarheid.
 5. is transparant en legt verantwoording af over het geld en omgang met mensen die er wonen en werken.

Het Klooster Breda in vogelvlucht:
Doelgroepen

 • Dakloos: Opvang van en steun aan re-integratie van 12 mensen die dakloos zijn
 • Vrijwilligers: 100-125 vrijwilligers actief waarvan 60% geen gemakkelijk leven hebben
 • Zorgafhankelijken: Dagbesteding voor mensen uit de zorg
 • Werklozen: re-integratieplekken voor mensen zonder baan
 • Studerenden: Stageplekken voor jongeren uit het onderwijs
 • Banen: Een beperkt aantal betaald werkplekken (minimum loon) voor mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt

Idealisme
De dragende krachten en een beperkt aantal werknemers ontvangen het minimumloon

Activiteiten

 • Elke dag goedkoop en gezond eten
 • Betaalbaar oefenen en verblijven voor jonge circustheater makers
 • Goedkoop vergaderen voor maatschappelijke initiatieven en organisaties
 • De tuin, een groene plek in de binnenstad, die open staat voor bezoekers
 • Mooie tassen uit gebruikte reclamebanners

Zo kunt u Het Klooster Breda financieel steunen

Het Klooster Breda is ANBI gecertificeerd dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

 1. Eenmalig: alle bedragen zijn welkom. Vele kleintjes maken al snel een behoorlijk bedrag.
 2. Steunpilaar: u draagt bij voor meerdere jaren.
  a. Brons €      25 –   €      99
  b. Zilver €    100 –   €    499
  c. Goud €    500 –   €    999
  d. Platina € 1.000 of meer
  I    Bedragen zijn per jaar
  II  U draagt minimaal 2 jaar bij
  III U maakt over via een automatische overschrijving per jaar of per kwartaal
  Als u dat wenst:
  IV. ontvangt u een bijbehorend certificaat van u verbondenheid met Het Klooster Breda
  V.   wordt u vermeld in het steunregister op onze website
  VI. krijgt u onze nieuwsbrieven
 3. Het Klooster Breda in uw Testament opnemen.
 4. Sponsoring via goedkope of gratis levering van goederen die we voor de woongroep of bedrijvigheden nodig hebben.

Rekening Nummer
Overmaken kan naar:
IBAN: NL74 TRIO 0390 9535 20
Ten name van: Stichting van Klooster tot Emmaus
Onder vermelding van:  GIFT + uw keuze.
Voorbeeld: GIFT EENMALIG of GIFT ZILVER PER KWARTAAL

Informatiebijeenkomst
Iedereen die Het Klooster Breda financieel steunt wordt een maal per jaar uitgenodigd op een informatie bijeenkomst waar de voortgang gepresenteerd wordt en een rondleiding wordt gegeven