Steunbetuiging Circusresidentie 2019-05-29T17:11:56+01:00

Circusresidentie Het Klooster Breda

In het culturele klimaat in Nederland komt steeds meer ruimte en aandacht voor circustheater. Denk aan de opleidingen in Tilburg (Fontys Academy for Circus and Performance Art) en Rotterdam (Codarts Circus Arts). Daarbij groeien ook de festivals jaarlijks in populariteit: Festival Circolo en Circusstad Rotterdam. Het circustheater, ook wel ‘het nieuwe circus’ is een vrij nieuw genre. De vermenging van traditionele circustechnieken met andere vormen van dans, theater en muziek leidt tot interdisciplinaire voorstellingen, veelal met een sterk internationaal karakter.

De ontwikkeling van circusproducties vergt intensieve voorbereiding. De tijd om een voorstelling te ontwikkelen en repeteren is vaak beperkt, en er moet ruimte blijven voor experiment en improvisatie. Het is dus van groot belang dat circusgroepen een plek hebben waar zij zich kunnen voorbereiden. De ruimte moet voor aaneengesloten periodes te reserveren zijn en voldoende faciliteiten bieden.
Voor circustechnieken zijn ruimtes met voldoende hoogte nodig. Trapezes, doeken, touwen en dansvloeren zijn voorbeelden van de instrumenten van een circusmaker. In Nederland zijn er nauwelijks ruimtes die dergelijke faciliteiten bieden, waardoor het vrijwel onmogelijk is om voorstellingen te ontwikkelen.

De ontwikkeling van de Circusresidentie in Het Klooster Breda biedt uitkomst. De studio, oftewel de voormalige kerk, is een unieke ruimte waar het aan hoogte niet ontbreekt. Om de residentie verder te ontwikkelen en professionaliseren, willen we de volgende elementen toevoegen:

• een werkvloer, dezelfde als bij Codarts, van ca 10 X 20 (ook geschikt voor dans)
• een “trussenmatras” boven de gehele werkvloer op 9 meter hoogte
• kleine geluidsinstallatie
• kleine lichtinstallatie
• theaterdoek: goede akoestiek
• werken met daglicht en verduisterbaar
• in de winter goed verwarmd en in de zomer gekoeld
• variatie aan ankerpunten in de vloer en op 1,5 meter hoogte langszij
• een dagverblijf in de studio met sanitair, sauna, eetkeuken en huiskamer
• een tribune voor ca 50 mensen
• diverse val- en crashmatrassen
• puzzelmat
• dansvloer
• een genie t.b.v. rigging
• slaapvoorziening: 4 kamers, uit te breiden naar 20
• een portabele portiek voor oefenen en vorstellingen in de tuin

Het Klooster Breda beantwoordt met haar circusresidentie een dringende vraag naar geschikte en betaalbare repetitieruimtes. De verdere ontwikkeling van deze plek is belangrijk voor de toekomst van het Nederlandse circustheater, en zorgt er tevens voor dat internationale groepen en initiatieven hun weg naar Breda zullen vinden.