Steunbetuiging Circusresidentie 2019-05-29T17:11:56+01:00

Circusresidentie Het Klooster Breda

Het circustheater, ook wel ‘het nieuwe circus’, is een relatief jong genre. De vermenging van traditionele circustechnieken met dans, theater en muziek leidt tot interdisciplinaire voorstellingen, veelal met een sterk internationale bezetting.

In het culturele klimaat in Nederland komt steeds meer ruimte en aandacht voor deze artistieke vorm. Denk aan de opleidingen in Tilburg (Fontys Academy for Circus and Performance Art) en Rotterdam (Codarts Circus Arts), die al meer dan 10 jaar aan de weg timmeren. Daarbij groeien ook festivals jaarlijks in populariteit en frequentie, zoals Festival Circolo en Circusstad Rotterdam. Theater Korzo in Den Haag en Maastheater in Rotterdam programmeren een paar keer per jaar in een paar dagen meerdere voorstellingen. Deze ontwikkelingen laten een groeiende professionalisering van de sector zien.

De ontwikkeling van circusproducties vergt intensieve voorbereiding. De tijd om een voorstelling te ontwikkelen is lang, langer dan bij dans en theater, mede omdat er tijd moet zijn voor experiment en improvisatie. Het is dus van belang dat gezelschappen een plek hebben waar zij permanent (24 uur per dag) en aaneengesloten kunnen maken én waar ze kunnen verblijven. Want juist die combinatie heeft een positief effect op zowel de effectiviteit van de maakperiode als op de kwaliteit van de voorstelling. De ruimte moet uiteraard voldoende circus-specifieke en theater-algemene faciliteiten bieden, maar ook voldoende hoogte hebben. In Nederland zijn er nauwelijks ruimtes die dergelijke faciliteiten bieden, permanent en aaneengesloten beschikbaar zijn én waar je kunt verblijven. Improviseren is dan geboden, hetgeen geen positief effect heeft op de groeiende professionaliteit en de daaraan gekoppelde eis van kwaliteit.

Met de ontwikkeling van de “Circusresidentie Het Klooster Breda” willen we een voor Nederland unieke faciliteit bieden, hetgeen aansluit op de ontwikkeling die de sector momenteel doormaakt.

De studio, oftewel de voormalige kerk, is een unieke ruimte waar het aan hoogte en sfeer (ook niet onbelangrijk) niet ontbreekt. Om de residentie verder te ontwikkelen en professionaliseren, willen we de volgende elementen toevoegen aan de huidige - vaak geïmproviseerde - voorzieningen:

• een werkvloer, dezelfde als bij Codarts, van ca 10m X 20m (ook geschikt voor dans)
• een “trussenmatras” boven de gehele werkvloer op 9 meter hoogte
• kleine geluidsinstallatie
• kleine lichtinstallatie
• theaterdoek: goede akoestiek
• werken met daglicht maar ook verduisterbaar
• in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld
• variatie aan ankerpunten in de vloer en op 1,5 meter hoogte langszij
• een dagverblijf in de studio met sanitair, sauna, eetkeuken en huiskamer
• een tribune voor ca. 50 mensen
• diverse val- en crashmatrassen
• puzzelmat
• dansvloer
• een genie t.b.v. rigging
• slaapvoorziening: 4 kamers, uit te breiden naar 20
• een portabele portiek voor oefenen en voorstellingen in de tuin

Het Klooster Breda beantwoordt met haar circusresidentie een dringende vraag naar geschikte en betaalbare repetitieruimtes. De verdere ontwikkeling van deze plek is belangrijk voor de toekomst van het Nederlandse circustheater, en zorgt er tevens voor dat internationale groepen en initiatieven hun weg naar Breda zullen vinden.