Het Klooster Breda 2019-08-31T13:32:52+01:00
[rev_slider_vc alias=”het_klooster”]

In dit oude Kapucijnenklooster wordt een woon- en werkgemeenschap gevestigd onder de naam
”Het Klooster Breda”.

Met de inkomsten uit bedrijvigheid wordt 12 mensen die dakloos zijn onderdak geboden, van waaruit zij zich weer een plek in de samenleving kunnen verwerven.

Het Klooster Breda

HOE HET BEGON
Na 124 jaar verlieten de paters Kapucijnen op 1 februari 2014 het klooster aan de Schorsmolenstraat in Breda. De orde stond bekend om haar werk met en voor de minderbedeelden en had ook een belangrijke functie in de buurt. Deze functie moest behouden blijven.

INITIATIEFGROEP
Wij, een groep van 5 mensen, hebben die uitdaging met beide handen aangepakt. We wonen in het klooster, ontwikkelen en realiseren toekomstplannen en beheren het monumentale pand en de tuin. Overigens met de geweldige steun van een groeiende groep vrijwilligers.

WAAR WERKEN WE AAN
Het doel is om in het klooster een Woon- en Werkgemeenschap te vestigen onder de naam ” HET KLOOSTER”. Met de inkomsten uit bedrijvigheid wordt 12 mensen die dakloos zijn onderdak geboden, van waaruit zij zich weer een plek in de samenleving kunnen verwerven.
“HET KLOOSTER” biedt hun een plek om te wonen en een reden om elke dag op te staan. Met samen werken in de bedrijvigheid houden we de opvangplekken in stand. De bewoners veroveren zelf een nieuwe plek in de samenleving, waarbij ze kunnen rekenen op onze praktische en morele steun.
Daarnaast zullen er, als alles draait, zo’n 100-125 vrijwilligers actief zijn. Ook biedt “HET KLOOSTER” werkplekken aan mensen uit de zorg en re-integratie. We willen ons aansluiten bij EMMAUS die wereldwijd op meer dan 300 plekken hetzelfde doet. Vandaar dat onze stichting “van Klooster tot Emmaus” heet.

PLANNEN VOOR BEDRIJVIGHEID
Naast de 12 OPVANGPLEKKEN komen er in “HET KLOOSTER” de volgende activiteiten:

 • MENSA: betaalbaar en gezond eten. Elke dag één gerecht, op één moment uitgeserveerd.
 • THEETUIN EN -HUIS: in de serre en in de prachtige monumentale tuin.
 • APPELTAARTEN: ambachtelijk gemaakt door mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt
 • LABE-TASSEN: verkoop van ambachtelijk gemaakte tassen uit gebruikte reclamebanners,
 • VERGADER- EN GESPREKSRUIMTES: 2-40 mensen met diverse cateringmogelijkheden.
 • MEDITATIERUIMTE: in de kapel (yoga, zen, pilates, bodyflow etc.)
 • RESIDENTIE CIRCUSTHEATER: oefenplek en guesthouse (2-16 bedden) voor gezelschappen circustheater om een nieuw stuk in te studeren, vanaf één dag tot meerdere weken.
 • BED&BREAKFAST: als de gezelschappen circustheater de kamers van het guesthouse niet allemaal gebruiken worden ze verhuurd als B&B

TUIN
De tuin wordt een project op zich. In de tuin komt een theehuis en –tuin: zes dagen van de week zal de tuin voor publiek open zijn van ‘s morgens tot een uur of zeven of in de winter tot zonsondergang.
Het theehuis is een grote serreachtige ruimte die aan het klooster wordt aangebouwd.

De tuin is bijna een hectare groot en ligt tegen het centrum van de stad. Er staan zo’n 175 bomen, waaronder 15 fruitbomen. Er is een bijzondere vijver met Lourdesgrot. Nu al worden er bijen gehouden en binnenkort komt er een kippenhok voor het fokprogramma van de Bredase Hoen. Ernaast komt een volière. Ook een kas voor groente is een mogelijkheid.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe alles precies gaat worden maar wel komt er een moestuin en blijf er een groot grasveld dat ook gebruikt gaat worden voor het circus-theater. Een groeiende groep vrijwilligers onderhoudt de tuin en zal er na openstelling toezicht houden.
INTERESSE?

WE ZIJN BEGONNEN!
Het klooster en de tuin zijn rijksmonument, beschermd stadsgezicht en archeologische vindplaats. Vandaar dat er een lange adem nodig is om de woon- en werkgemeenschap te realiseren.

Gelukkig staan de orde en de gemeente toe dat we starten met de volgende activiteiten:

 • APPELTAARTENBAKKERIJ                                                   gestart
 • LABE-TASSEN                                                                         gestart
 • VERGADER- EN GESPREKSRUIMTES (2-40 mensen)    gestart
 • MEDITATIERUIMTE   (en Yoga e.d.)                                     gestart
 • RESIDENTIE CIRCUSTHEATER (2-16 bedden)                 gestart

Nu al zijn er naast de 6 initiatiefnemers ongeveer 25 vrijwilligers actief die de tuin onderhouden, het pand schoonhouden en meehelpen aan de gestarte en te starten bedrijvigheden.

HET VERDERE PROCES
Begin 2016 start na bijna twee jaar voorbereiden het proces van wijziging bestemmingplan. Dat proces duurt ongeveer een jaar. Daarna moet het pand gerenoveerd en op sommige onderdelen verbouwd worden. Dat duurt tussen een tot anderhalf jaar. Pas dan kunnen we de mensen die dakloos zijn opvangen en de Mensa en theehuis en –tuin openen.

DAGBESTEDING ZORG EN REINTEGRATIE
De appeltaartenbakkerij heeft dagbestedingsplekken voor mensen uit de zorg en reintegratieplekken voor mensen die werkloos zijn. We doen dit in samenwerking met DE DROOM! uit Elst (www.vergaderenbijdroom.nl). Er zijn ook vrijwilligers actief en als de opvangplekken opengaan kunnen er dagelijks twee bewoners meewerken.
Op den duur zullen dagbestedingsplekken ook gerealiseerd worden in het onderhoud van de tuin, in de horeca-activiteiten als theehuis en –tuin, de mensa en bij verhuur van ruimtes.

U KUNT ONS STEUNEN
Er gebeurt al veel en maar er moet ook nog veel gebeuren voordat het hele complex klaar is en we een mooie officiële opening kunnen houden.

Want tot het moment van de officiële opening is veel geld nodig om alles gerealiseerd te krijgen.

[rev_slider_vc alias=”geschiedenis”]

Geschiedenis van Het Klooster Breda

In 1625 vestigden de paters Kapucijnen zich in een paar bouwvallige huizen in de Caterstraat, die nu Catharinastraat heet. Hun verblijf in Breda duurde niet lang. Toen Frederik Hendrik Breda in 1637 veroverde, werden de kapucijnen de stad uitgezet. Na vijftig jaar zwerven vestigden ze zich in 1687 in Meerseldreef, even onder de grens, toen Duits gebied, nu Belgisch.
Twee eeuwen later, in 1887, konden de kapucijnen terugkeren naar Breda. Ze bouwden een nieuw klooster op een deel van de geslechte westelijke wal, de Schorsmolenstraat. Architect was de kapucijn Justinus van Roosendaal (Adrianus van de WN_oud_portierijgaert), die het klooster bouwde met medewerking van de broeders Adrianus en Felix. Ze legden de eerste steen op 8 augustus 1887. De kerk werd geconsacreerd op 6 augustus 1889.
De kloosterkerk, (‘paterskerk’ in de volksmond) gewijd aan de Heilige Fidelis van Sigmaringen, is een neoromaanse zaalkerk en had een neobarok gepleisterd interieur. Het hoofdaltaar was afkomstig uit de Sint Antoniuskerk, de zij-altaren kwamen uit de oude katholieke kerk aan de Brugstraat. De kloostervleugels vertonen de bij de kapucijnen gebruikelijke sobere baksteenarchitectuur, onder met leien gedekte zadeldaken en schilddaken en liggen rond een binnenhof. Ommuurde kloostertuin met aan een zijde lage panden onder aaneengesloten zadeldaken. In de tuin is een Lourdesgrot gebouwd.

Meer dan 120 jaar is er gezongen, gebiecht, gedroomd, gebeden, in stille afzondering achter de hoge muren.
Harry Hendriks was de laatste gardiaan, zoals een overste bij de kapucijnen wordt genoemd. In de jaren zestig van de vorige eeuw hadden de kapucijnen achttien huizen. Nu wonen ze nog in de kloosters in ‘s Hertogenbosch en Tilburg.

De orde van de kapucijnen is toegewijd aan Franciscus van Assisi, de prekende kluizenaar.

De levensvisie van de kapucijnen –vroeger herkenbaar aan de puntkap van hun donkere habijt– staat haaks op die van de 21e eeuw. Hun leefwijze is een­voudig, op het simpele af. Ze zien bewust af van over­tolligheid.
Voor de kapucijnen is armoede geen tekort, maar een diepmenselijke rijkdom. Ze leven in afhankelijkheid, in gehoorzaamheid, in soberheid en willen het leven van Jezus navolgen. Niemand heeft iets in eigendom; kapucijnen hebben geen bezittingen.
Kapucijnen trekken zich graag terug in zichzelf om geconcentreerd naar Gods stem te horen. Ze trekken er ook graag opuit om God, Zijn mensen en Zijn schepping van dienst te zijn.

In de binnentuin lagen de 45 overleden broeders begraven. De graven zijn weg, de broeders zijn herbegraven in Velp. Harrie Hendriks relativeerde dat als volgt: „Kapucijnen hebben nergens een vaste plek op aarde, in het leven niet, en in de dood ook niet.”N_Oud_refter

Met zijn ommuurde historische tuin ligt het klooster verrassend rustig nabij het centrum van Breda. Het klooster zelf is grotendeels in de originele staat waarin het dik 125 jaar geleden werd gebouwd. Klooster en tuin zijn rijksmonumenten en bieden een mooie, rustige omgeving voor activiteiten als trainingen, vergaderingen en bijeenkomsten.
De paters zagen hun rol in de omgeving van het klooster als geestelijk maar zeker ook als maatschappelijk. De broodbedeling (het Antoniusbrood) is daar een voorbeeld van. Wij zetten het verbindende en buurtgerichte karakter verder. Als huidige kloosterbewoners verbinden wij ons ook graag met organisaties met spirituele en maatschappelijke doelstellingen.
In de geest van het werk van de paters willen we vooral sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten onderdak bieden. Wijkraden, gemeentelijke instellingen, burgerinitiatieven, kleinschalige groepen vinden bij ons een plek met redelijke tarieven en goede en moderne faciliteiten.

[rev_slider_vc alias=”vrijwilligers”]

Abbé Pierre

Emmaus is gestart door Abbé Pierre.
We proberen in HET KLOOSTER te leven en werken volgens de basisprincipes van Emmaus, zoals ze hieronder staan. We zijn voornemens ons aan te sluiten bij Emmaus; de procedure loopt.

 • Inzet voor mensen die het slechter hebben getroffen dan jijzelf.
 • Mensen worden aangespoord en geholpen om voor zichzelf een goed bestaan op te bouwen.
 • Werken en inzet vanuit respect voor de medemens en de omgeving.

En er werd een regel opgesteld: “We zullen niet accepteren dat we in ons bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons eigen werk”.
De Emmaus-beweging heeft zich in 60 jaar verder ontwikkeld en is flink gegroeid. In de basis en het gedachtengoed is weinig veranderd. Ook in Nederland zijn er woon-/werkgemeenschappen, en daarnaast plekken waar mensen niet samenleven, maar wel samen komen om zich in te zetten voor elkaar en voor anderen.
Daarnaast is de kringloop van goederen bij de meeste bewegingen de belangrijkste bron van inkomsten gebleven.
Elke vestiging van Emmaus is vrij om zich op een unieke manier te ontwikkelen, maar daarnaast onderschrijft iedereen bij Emmaus de basisprincipes van de organisatie, zoals hierboven benoemd.
Abbé Pierre is nooit opgehouden aandacht te vragen voor het armoedeprobleem in de wereld. Hij reisde de wereld rond en had ontmoetingen met politieke en kerkelijke leiders om dit probleem op te agenda te houden. Ook schreef hij vele boeken.

Tijdens zijn leven is Abbé Pierre verschillende malen onderscheiden. Hij overleed op 22 januari 2007, op 94-jarige leeftijd.